METAFIL
99.999,00 € 99.999,00 € 99999.0 EUR
CAJA BOBINAS 12 GRAMOS
99.999,00 € 99.999,00 € 99999.0 EUR
MULTIFIL 200
99.999,00 € 99.999,00 € 99999.0 EUR
FIPOL 120
99.999,00 € 99.999,00 € 99999.0 EUR
FIPOL 30
99.999,00 € 99.999,00 € 99999.0 EUR
FIPOL 50
99.999,00 € 99.999,00 € 99999.0 EUR
FIPOL 20
99.999,00 € 99.999,00 € 99999.0 EUR
FIPOL 25
99.999,00 € 99.999,00 € 99999.0 EUR
UNIC 80
99.999,00 € 99.999,00 € 99999.0 EUR
UNIC 50
99.999,00 € 99.999,00 € 99999.0 EUR
UNIC 30
99.999,00 € 99.999,00 € 99999.0 EUR
UNIC 25
99.999,00 € 99.999,00 € 99999.0 EUR
UNIC 20
99.999,00 € 99.999,00 € 99999.0 EUR
TECFIL 150
99.999,00 € 99.999,00 € 99999.0 EUR
POLTEX 150
99.999,00 € 99.999,00 € 99999.0 EUR
MONOFILAMENTO 0.70 1KG crudo
99.999,00 € 99.999,00 € 99999.0 EUR
FARAON 120 MUROFIL
99.999,00 € 99.999,00 € 99999.0 EUR
FARAON 50 MUROFIL
99.999,00 € 99.999,00 € 99999.0 EUR
FARAON 30 MUROFIL
99.999,00 € 99.999,00 € 99999.0 EUR
BORDAFIL 50
99.999,00 € 99.999,00 € 99999.0 EUR